Spa Aquapark

Turčianske Teplice, okres Turčianské Teplice, Žilinský kraj, Turiec

Spa Aquapark

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Detské ihrisko

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Etnografické múzeum Martin

Najstaršie pracovisko SNM, ktoré sa po druhej svetovej vojne sa postupne špecializovalo na komplexnú dokumentáciu spôsobu života a kultúry ľudu na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.

Mošovce, okres Turčianské Teplice, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum Jána Kollára

Expozícia múzea Jána Kollára sa je venovaná životu a dielu tohto rodáka z Mošoviec, popredného predstaviteľa národnouvedomovacieho procesu slovenského národa, zapáleného hlásateľa všeslovanskej a česko-slovenskej vzájomnosti.

Múzeum Karola Plicku

Blatnica, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum Karola Plicku

Venuje sa životu a dielu významného českého umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1894 - 1987), osobitne jeho vzťahu k hodnotám tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

Múzeum Martina Benku

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum Martina Benku

Autenticky zachované interiéry múzea, rešpektujúce poslednú vôľu Martina Benku, približujú dielo všestranne orientovaného umelca, no predovšetkým maliara a ilustrátora.

Mošovce, okres Turčianské Teplice, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum mošovských remeselníkov

Sú tu vystavené rozličné výrobné nástroje kováčov, kolárov, obuvníkov a kožušníkov, ich cechové dokumenty a výrobky, ktoré svedčia o vysokej profesionalite a zručnosti miestnych remeselníkov (najznámejší boli mošovskí kožušníci).

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum Slovenského Červeného kríža

Poslaním múzea je cieľavedome zhromažďovať, spravovať, ochraňovať, odborne spracovávať a verejnosti sprístupňovať doklady dejín a vývoja Červeného kríža na Slovensku, s cieľom ich zachovania a verejnej prezentácie.

Múzeum slovenskej dediny

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Múzeum slovenskej dediny

Múzeum v prírode prezentuje ľudové staviteľstvo, bývanie a život tradičných dedinských spoločenstiev na Slovensku v 19. a zač. 20. stor.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Slovenské národné literárne múzeum

Jeho úlohou je zhromažďovať, odborne spracovávať, archivovať a sprístupňovať múzejné predmety so vzťahom k slovenskej literatúre.

Martin, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Slovenské národné múzeum v Martine

Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea. Od svojho vzniku (1893) budovalo zbierky vlastivedného charakteru (etnografické, archeologické, historické, numizmatické, umelecko-historické, výtvarné, archívne a knižné) dokumentujúce históriu a kultúru Slovákov doma i v zahraničí.

Sklabinský Podzámok, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Hrad Sklabiňa

Sklabiňský hrad sa nachádza v podhorí Veľkej Fatry. Vznikol v prvej polovici 13. storočia, pričom prvá zmienka je z roku 1242.

Lanové centrum

Turčianske Teplice, okres Turčianské Teplice, Žilinský kraj, Turiec

Lanové centrum

Lanové centrum je športový areál pod šírym nebom, ktorý ponúka atraktívne programy pre skupiny aj jednotlivcov. Ide o komplex lanových prekážok, ktoré sú umiestnené vo výške 8 až 10 metrov nad zemou.

Šútovo, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Šútovský vodopád

Nadm. výška 830 m n.m., výška vodopádu 38 m.

Blatnica, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Vrátňanský vodopád

Nadm. výška 940 m n.m., výška vodopádu 10 m.

Necpaly, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Vodopád Revúcky mlyn

Nadm. výška 835 m n.m., výška vodopádu 4 m.

Belá - Dulice, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Vyšný borišovský vodopád

Nadm. výška 1200 m n.m., výška vodpádu 5,5 m.

Belá - Dulice, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Suchý Beliansky vodopád

Nadm. výška 890 m n.m., výška vodopádu 3 m.

Blatnica, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Horný padviansky vodopád

Nadm. výška 960 m n.m., výška vodopádu 6 m.

Blatnica, okres Martin, Žilinský kraj, Turiec

Dolný padviansky vodopád

Nadm. výška 950 m n.m., výška vodopádu 3 m.

Toto bol len výber 20 najzaujímavejších tipov pre Turiec.
Ďalšie možnosti nájdete v nižšie uvedených regiónoch.

 

Slovensko

Turiec

súvisiace kraje

Žilinský kraj

okresy v tomto regióne

okres Martin
okres Turčianské Teplice

mestá v tomto regióne

Martin
Turčianske Teplice
Vrútky

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia