Súťažte s nami

Každý registrovaný používateľ portálu www.odporucame.sk sa automaticky zúčastňuje súťaží, ktoré sú vypísané na tejto stránke.

Pri prihlásení na našom portáli získavate súťažné kredity (1 za deň) a čím viac prihlásení, tým viac kreditov a väčšia šanca na výhru.

Uvedené sú súťaže, ktoré bežia a ešte neskončili, ako aj súťaže, ktoré skončili a od ich ukončenia neubehlo viac ako 30 dní. Po tomto termíne sa už nezobrazujú.

Súťaže začnú už dnes... :)

Kredity získavate každý deň, ak sa prihlásite na našich stránkach.

  • Na portáli www.odporucame.sk počas celého roka prebiehajú súťaže o rôzne atraktívne ceny.
  • Oragnizátorom súťaží je prevádzkovateľ portálu www.odporucame.sk.
  • Súťaže sú organizátorom vyhlasované priebežne, podľa možností portálu, prípadne ceny do súťaží venujú partneri.
  • Každý deň, keď sa registrovaný používateľ prihlási do systému, získava 1 (jeden) súťažný kredit. Tiež je možné získať kredity na stránkach aj inými spôsobmi, o ktorých bude používateľ v momente vzniku nároku informovaný.
  • Súťažné kredity pridelené za obdobie trvania konkrétnej súťaže po ukončení súťaže použité v žrebovaní o uvedenú cenu. 1 kredit = 1 šanca vyhrať. Čím viac kreditov používateľ získa, tým je šanca na výhru väčšia.
  • Žrebovanie prebieha spravidla nasledujúci kalendárny deň po ukončení súťaže. Výhercovia sú náhodne vyberaní počítačom. Vyžrebovaní výhercovia sú následne oslovení a vyzvaní k prevzatiu výhry. Výherca bude identifikovaný (môže byť požadované predloženie občianskeho preukazu) podľa údajov, ktoré uviedol pri registrácií a následne mu bude zaslaná alebo iným dohodnutým spôsobom odovzdaná výhra. V prípade odmietnutia alebo neprevzatia výhry výhercom do 30 dní od zaslania oznámenia o výhre, prepadá výhra v prospech organizátora.
  • Organizátor súťaže si počas celého obdobia trvania súťaže vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky, vrátane času jej trvania.
  • Organizátor súťažiach nehradí žiadne prípadné náklady, ktoré vzniknú výhercom alebo účastníkom súťaže v súvislosti s účasťou súťažiach.
  • Akékoľvek prípadné daňové a iné povinnosti alebo záväzky súvisiace s nadobudnutím výhry znáša výherca. Organizátor žiadnym spôsobom nezodpovedá za splnenie daňových a iných povinností výhercom súvisiacimi s týmito suťažami.

 

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia